Ebook Jajakobyły: Spowiedź Życia Jerzego Urbana 1992